Sanja Kosor

- Predsjednica udruge (The president of the non-profit)

Računovođa po zanimanju, ljubiteljica STEM -a i dizajna. Traži načine za kombiniranje obojega. Više od 10 godina održava satove podučavanja iz STEM predmeta. Vrlo zainteresirana za razvoj internetskih obrazovnih platformi. Kad ne radi u svom računovodstvenom servisu ili Jednoj mladosti, spava ili gubi vrijeme na Youtube-u.

An accountant by trade, lover of STEM and design. Seeks ways to combine both. Has been providing tutoring classes in STEM subjects for over a decade. Very interested in development of online educational platforms. When she's not doing accounting or running Jedna mladost, she's sleeping or going down the long Youtube wormhole.

Email: sanja@jednamladost.hr

Michael (Mićo) Freer

- Dopredsjednik udruge (The vicepresident of the non-profit)

"Već više od deset godina radim s mladima, pokrećući različite inicijative povezane s građanstvom i poduzetništvom. U Jednoj Mladosti sam fokusiran na vodstvo, poduzetništvo i jezike, što su sve moje strasti. Kad ne vodim svoje poduzeće ili Jednu Mladost, možete me naći kako igram nogomet, Call of Duty, planinarim ili prljam ruke. "

"I’ve been working with youth for over a decade now, running different initiatives to do with citizenship and entrepreneurship. My focus at Jedna Mladost is leadership, entrepreneurship and languages, all passions of mine. When I’m not running my consultancy business or Jedna Mladost, you can find me playing football, Call of Duty, hiking or getting my hands dirty."

Email: info@jednamladost.hr

Djelatnosti udruge su:

promicanje neformalnih oblika učenja s naglaskom na razvijanje vještina vodstva, poduzetništva i kreativnih oblika kod djece mlađe od 18 godina

održavanje aktivnosti za promicanje demokracije te građanske participacije i sudjelovanja u lokalnoj zajednici,

informiranje djece, mladih, relevantnih dionika te opće populacije o aktivnostima udruge i drugim značajnim temama za djecu i mlade putem elektroničkih medija,

organiziranje i promocija aktivnostima udruge i drugim sudjelovanja djece i mladih u lokalnoj zajednici,

besplatno savjetovanje, educiranje te umrežavanje ciljanih skupina,

organiziranje i promicanje volonterstva i volonterskih akcija,

organizacija i provođenje radionica za edukaciju volontera,

razvoj, promicanje i provedba programa, sadržaja i aktivnosti formalnog, neformalnog obrazovanja te promicanje kreativnosti u učenju radi razvijanja samostalnosti i osobnosti djece i mladih,

organizacija i provođenje aktivnosti za djecu s ciljem popularizacije STEAM sadržaja,

organizacija i provođenje radionica iz područja umjetnosti, prirodoslovlja, tehnologija, inženjerstva i matematike,

organizacija i provoðenje radionica iz elektronike i robotike s ciljem stjecanja tehnickih, teorijskih i prakticnih alata za razvoj konkretnih i prilagođenih aplikacija u podrucju elektronike i robotike,

organizacija i provođenje radionica iz informatike i programiranja za djecu i mlade radi razvoja logičkog razmišljanja i strpljenja te shvaćanja na koji nacin tehnologija funkcionira,

promicanje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti kojima se jacaju vještine vodstva i poduzetništva kod djece mlađe od 18 godina,

organiziranje aktivnosti u svrhu razvijanja financijske pismenosti djece, podizanja svijesti o važnosti vlastitog ponašanja raspolaganja resursima te stjecanje navike štednje pametnog odlucivanja u kupovini,

organizacija, provođenje i poticanje radionica za djecu iz podrucja likovne umjetnosti i dizajna radi oplemenjivanja i obogacivanja slike o sebi i o svijetu,

razvijanje vještina vizualnih i audio komunikacija putem aktivnosti radionica inovativnih umjetnickih praksi,

organizacija aktivnosti iz podrucja glazbeno scenskog amaterizma kroz radionice plesa, pjevanja te sviranja instrumenata,

organizacija i provođenje aktivnosti za djecu i mlade iz podrucja fotografske i audiovizualne umjetnosti,

organizacija izložbi, predstava, koncerata te filmskih projekcija i festivala,

organizacija i provoðenje aktivnosti ucenja o novim tehnologijama i suvremenim medijima te njihovoj primjeni u obrazovanju,

obavljanje nakladničke i knjižarske djelatnosti za potrebe informiranja i edukacije djece, mladih i relevantnih dionika,

provođenje, poticanje i publiciranje istraživanja, razvoja i inovacija u sektorima koji se bave djecom i mladima,

poticanje , promicanje i razvoj lokalne, regionalne i međunarodne suradnje,

organiziranje i održavanje lokalnih i međunarodnih aktivnosti te suradnje i mobilnosti iz podrucja obrazovanja djece i mladih,

suradnja s domaćim i stranim partnerskim organizacijama na provedbi njihovih projekata i programa,

skrb o osobnom razvoju djece kroz unapređenje kvalitete njihova slobodnog vremena,

obavljanje drugih aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva udruge utvrđenih statutom.